Hlavná stránka

VIII. Platnosť

Nový rokovací poriadok je platný od 01.09.2008

  Hore    |    Webmaster