Hlavná stránka

PRVÁ ČASŤ

 

Čl. 1

 

Obchodné meno:    STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE

(skrátené SBD III Košice)

Sídlo:                     Furčianska ulica 60/1013

040 14 Košice

Právna forma:                   Družstvo

IČO:                       00 222 089

IČD:                       SK 2020761424

Deň zápisu:            26. 04. 1972

Zapísané:               v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

oddiel Dr., vložka č. 914/V         

  Hore    |    Webmaster