Hlavná stránka
�� Kontakty �� Telef��nne ����sla

TELEFÓNNE ČÍSLA SBD III

FunkciaTelefónKlapkac. dveríPoschodieMobil
predseda798044011.poschodie.0905 488 271
FAX :055/7980422
asistentka predsedu798044121.poschodie
správca budovy798042338Prízemie
referát ľudských zdrojov798042871.poschodie
námest.org.-právny7980442121.poschodie
právny referát798043481.poschodie
odpredaj bytov,nájom SPaNP7980431101.poschodie
bytový referát7980425111.poschodie
ekonomický námestník798041226Prízemie .0917 103 831
faktúry a styk s bankami798042630Prízemie
učtáreň predpisov a platieb798041627Prízemie
učtáreň predpisov a platieb798042027Prízemie
všeobecná učtáreň798042729Prízemie
všeobecná učtáreň798042929Prízemie
všeobecná učtáreň798043929Prízemie
pokladňa798043018Prízemie
organ.referát798043391.poschodie
technický námestník798043643Prízemie.0905 488 270
vedúci VTZ, byt.technik798044442Prízemie.0905 804 194
bytový technik798041541Prízemie.0905 586 383
stavebný technik798043837Prízemie.0918 187 351
vodohospodár798041440Prízemie.0905 221 474
energetik,BOZ,PO798042145Prízemie
odpočty P-RVN,merače P-RVN798042424Prízemie.0905 434 265
dispečer798043716Prízemie.0903 745 079
Servis a poruchy výťahovOptyway.0948 236 611
prac.údržby.0908 108 148
prac.údržby.0908 342 127
Havarijná služba.0903 745 079
  Hore    |    Webmaster