Hlavná stránka
» Kontakty » Telefónne čísla

TELEFÓNNE ČÍSLA SBD III

FunkciaTelefónKlapkaPoschodiec. dveríMobil
predseda79804401.poschodie1.0905 488 271
FAX :055/7980422
asistentka predsedu79804411.poschodie2
správca budovy7980423Prízemie38
referát ľudských zdrojov79804281.poschodie7
námest.org.-právny79804421.poschodie12
právny referát79804341.poschodie8
odpredaj bytov,nájom SPaNP79804311.poschodie10
bytový referát79804251.poschodie11
ekonomický námestník7980412Prízemie 26.0917 103 831
faktúry a styk s bankami7980426Prízemie 30
učtáreň predpisov a platieb7980416Prízemie27
učtáreň predpisov a platieb7980420Prízemie27
všeobecná učtáreň7980427Prízemie29
všeobecná učtáreň7980429Prízemie29
všeobecná učtáreň7980439Prízemie29
pokladňa7980430Prízemie18
organ.referát79804331.poschodie9
technický námestník7980436Prízemie43.0905 488 270
vedúci VTZ, byt.technik7980444Prízemie42.0905 804 194
bytový technik7980415Prízemie41.0905 586 383
stavebný technik7980438Prízemie37.0918 187 351
vodohospodár7980414Prízemie40.0905 221 474
energetik,BOZ,PO7980421Prízemie45
odpočty P-RVN,merače P-RVN7980424Prízemie24.0905 434 265
dispečer7980437Prízemie16.0903 745 079
Servis a poruchy výťahovOptyway.0948 236 611
prac.údržby.0908 108 148
prac.údržby.0908 342 127
Havarijná služba.0903 745 079
  Hore    |    Webmaster