Hlavná stránka


ROKOVACÍ PORIADOK STAVEBNÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA III KOŠICE

úplné znenie
rokovacieho poriadku schváleného Zhromaždením delegátov SBD III Košice dňa 12. júna 2008 s platnosťou od 1.09.2008.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


III. ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV


IV. PREDSTAVENSTVO


V. PREDSEDA DRUŽSTVA


VI. KONTROLNÁ KOMISIA


VII. ČLENSKÁ SCHÔDZA VCHODU


VIII. PLATNOSŤ


IX. POMOCNÉ ORGÁNY


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Ing.Vladimír Zvirinský PhD. v.r.
predseda predstavenstva SBD III
K O Š I C E

Jozef Klešč v.r.
člen predstavenstva SBD III
K O Š I C E

  Hore    |    Webmaster