Hlavná stránka
�� Aktuality (spr��vy) �� Hospod��rske v��sledky

 

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SBD III Košice

Naše SBD III Košice spravuje obytné domy s trhovou hodnotou

6 265 856 751 Sk     
 

Ekonomický ukazavateľ Rok 2019 [€] Rok2020 [€] Rok2021 [€]
Trhová hodnota spravovaného majetku  241 893 483  240 516 277  240 188 602
Náklady 1 298 206 1 231 094 1 057 786
Výnosy 1 298 305 1 231 053 1 058 511
Hospodársky výsledok +99 +41 +725
  Hore    |    Webmaster