Hlavná stránka
» Aktuality (správy) » Hospodárske výsledky

 

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SBD III Košice

Naše SBD III Košice spravuje obytné domy s trhovou hodnotou

6 265 856 751 Sk     
 

Ekonomický ukazavateľ Rok 2020 [€] Rok2021 [€] Rok2022 [€]
Trhová hodnota spravovaného majetku  240 516 277  240 188 602  240 188 602
Náklady 1 231 094 1 057 786 1 106 622
Výnosy 1 231 053 1 058 511 1 106 62254
Hospodársky výsledok +41 +725 +32
  Hore    |    Webmaster