Hlavná stránka


Adresa : Stavebné bytové družstvo (skrátene SBD III Košice) Furčianska 60/1013, 040 14 Košice

Právna forma Družstvo
Obchod.register OS Košice I
 
Sp. značka: Dr. 914/V
OTP a.s. IBAN : SK19 7500 0000 0040 2897 0461
kontaktný e-mail: podatelna@sbd3ke.sk
IČO : 00 222 089, DIČ : 2020761424, IČ DPH: SK 2020761424
Poštová adresa: STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III Košice
Furčianska 60
040 14 Košice
  Hore    |    Webmaster