legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica A d l e r o v a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
A d l e r o v a 5, 7 A d l e r o v a 9, 11 A d l e r o v a 13, 15
A d l e r o v a 17, 19 A d l e r o v a 23