legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica K r o s n i a n s k a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
K r o s n i a n s k a 41, 43 K r o s n i a n s k a 45, 47 K r o s n i a n s k a 49, 51
K r o s n i a n s k a 53, 55 K r o s n i a n s k a 61, 63
K r o s n i a n s k a 65, 67 K r o s n i a n s k a 69, 71
K r o s n i a n s k a 73 K r o s n i a n s k a 75