legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica E x n á r o v á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
E x n á r o v á 1, 3 E x n á r o v á 5, 7 E x n á r o v á 6
E x n á r o v á 9, 11 E x n á r o v á 13, 15
E x n á r o v á 21, 23