legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica F á b r y h o 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
F á b r y h o 1 F á b r y h o 2 F á b r y h o 3
F á b r y h o 5 F á b r y h o 7 F á b r y h o 9
F á b r y h o 13 F á b r y h o 15 F á b r y h o 4, 6
F á b r y h o 8, 10 F á b r y h o 12, 14 F á b r y h o 16, 18
F á b r y h o 20, 22 F á b r y h o 24, 26 F á b r y h o 28, 30
F á b r y h o 32, 34 F á b r y h o 36, 38 F á b r y h o 40, 42