legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica O v r u č s k á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
O v r u č s k á 17, 19