legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica CH a r k o v s k á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
CH a r k o v s k á 2, 4 CH a r k o v s k á 6, 8 CH a r k o v s k á 10, 12
CH a r k o v s k á 14, 16 CH a r k o v s k á 18, 20 CH a r k o v s k á 22, 24