legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica B u z u l u c k á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
B u z u l u c k á 5, 7 B u z u l u c k á 9, 11 B u z u l u c k á 13, 15
B u z u l u c k á 17, 19 B u z u l u c k á 21, 23