legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica Z u p k o v a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
Z u p k o v a 1, 3 Z u p k o v a 2 Z u p k o v a 4
Z u p k o v a 5, 7 Z u p k o v a 6 Z u p k o v a 8
Z u p k o v a 9, 11 Z u p k o v a 13, 15 Z u p k o v a 17, 19
Z u p k o v a 21, 23 Z u p k o v a 25, 27 Z u p k o v a 29, 31
Z u p k o v a 33, 35