legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica M a u r e r o v a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
M a u r e r o v a 1, 2 M a u r e r o v a 3, 4 M a u r e r o v a 5, 6
M a u r e r o v a 7, 8 M a u r e r o v a 9, 10 M a u r e r o v a 11, 12
M a u r e r o v a 13, 14 M a u r e r o v a 15, 16 M a u r e r o v a 17, 18
M a u r e r o v a 19, 20