legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica P Č Ľ 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
P Č Ľ 10, 12 P Č Ľ 14, 16 P Č Ľ 18, 20
P Č Ľ 22, 24 P Č Ľ 26, 28 P Č Ľ 30, 32
P Č Ľ 34, 36