legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica C l e m e n t i s o v a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
C l e m e n t i s o v a 1, 2, 3 C l e m e n t i s o v a 4, 5, 6
C l e m e n t i s o v a 7, 8, 9