legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica B i e l o c e r k e v s k á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
B i e l o c e r k e v s k á 1, 3 B i e l o c e r k e v s k á 2
B i e l o c e r k e v s k á 5, 7 B i e l o c e r k e v s k á 9, 11 B i e l o c e r k e v s k á 13, 15
B i e l o c e r k e v s k á 17, 19 B i e l o c e r k e v s k á 21, 23 B i e l o c e r k e v s k á 25, 27