legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica Kpt. J a r o š a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
Kpt. J a r o š a 2