legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica J a l t s k á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
J a l t s k á 1, 3 J a l t s k á 5, 7 J a l t s k á 9, 11
J a l t s k á 13, 15 J a l t s k á 17, 19 J a l t s k á 21, 23
J a l t s k á 25, 27 J a l t s k á 29, 31