legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica J e g o r o v o v o námestie 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
J e g o r o v o v o námestie 1 J e g o r o v o v o námestie 2
J e g o r o v o v o námestie 3 J e g o r o v o v o námestie 4