legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica B a š ť o v a n s k é h o 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
B a š ť o v a n s k é h o 3, 4 B a š ť o v a n s k é h o 5, 6 B a š ť o v a n s k é h o 7, 8
B a š ť o v a n s k é h o 9, 10 B a š ť o v a n s k é h o 11, 12, 13