legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica B e n a d o v a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
B e n a d o v a 1, 3 B e n a d o v a 5, 7 B e n a d o v a 9, 11
B e n a d o v a 13, 15 B e n a d o v a 17, 19 B e n a d o v a 21, 23
B e n a d o v a 6 B e n a d o v a 8