legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica L i d i c k é  nám. 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
L i d i c k é  nám. 2, 4 L i d i c k é  nám. 6, 8 L i d i c k é  nám. 10, 12
L i d i c k é  nám. 14, 16 L i d i c k é  nám.  7 L i d i c k é  nám. 9