legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica T o k a j í c k a 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
T o k a j í c k a 2, 4 T o k a j í c k a 6, 8
T o k a j í c k a 10, 12 T o k a j í c k a 14, 16