legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica K u r s k á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
K u r s k á 2, 4 K u r s k á 5, 7 K u r s k á 6, 8
K u r s k á 9, 11 K u r s k á 10, 12 K u r s k á 13, 15
K u r s k á 14, 16 K u r s k á 17, 19 K u r s k á 18, 20
K u r s k á 21, 23 K u r s k á 22, 24
K u r s k á 25 K u r s k á 27 K u r s k á 29
K u r s k á 31 K u r s k á 33 K u r s k á 35