legenda:
Spotreby energie na ÚK v kWh po domoch ulica K a l i n o v s k á 1. každý stĺpec - spotreba domu v danom roku
2. každý farebný prúžok - spotreba domu v danom mesiaci roka
3. zvislá os - hodnoty v kWh
K a l i n o v s k á 7 K a l i n o v s k á 12,14 K a l i n o v s k á 16,18